یک قطعه الکترومکانیکی قطعه ای است که از سیگنال الکتریکی برای ایجاد نوعی تغییر مکانیکی مانند چرخش موتور استفاده می کند.یا برعکس از یک حرکت مکانیکی برای ایجاد یک سیگنال. انواع رله ها و کلیدها در این گروه می باشد.

الکترومکانیکی 

زیرشاخه ها

.

logo-samandehi