سیم چین ها و یا قیچی های سیم بر از جمله ابزار آلات مکانیکی است که به برای بریدن و قطع کردن سیم ها و کابل ها مورد استفاده قرار می گیرد

کف چین (به انگلیسی : Diagonal Cutter) ابزاری است برای چیدن سیم ها که در صنعتی الکترونیک این ابزار با شکل های متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرد.

سیم لخت کن برای برای برداشتن لایه ی عایقی روی سیم هاست.

سیم چین ها و یا قیچی های سیم بر از جمله ابزار آلات مکانیکی است که به برای بریدن و قطع کردن سیم ها و کابل ها مورد استفاده قرار می گیرد

کف چین (به انگلیسی : Diagonal Cutter) ابزاری است برای چیدن سیم ها که در صنعتی الکترونیک این ابزار با شکل های متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرد.

سیم لخت کن برای برای برداشتن لایه ی عایقی روی سیم هاست.

بیشتر

سیم چین - کف چین و لخت کن 

.

logo-samandehi