برای مونتاژ و دمونتاژ کردن قطعات SMD از این پنس می توان استفاده نمود.

کاتر یکی از ابزارهای ضروری برای برش می باشد .

پنس و کاتر 

.

logo-samandehi