بردهای توسعه از جمله آردوینو Arduino با  اصول خاصی طراحی شده‌اند. معمولا قابلیت طراحی و کدنویسی منحصر به فرد برای ساخت انواع مدارها را دارند. برد توسعه مدل‌های مختلف با کارایی متفاوتی دارد. برای انتخاب نوع مناسب برد توسعه بایستی بخش‌های مختلف پروژه را در نظر گرفت. سپس اقدام به انتخاب و خرید آن کرد.

بردهای توسعه از جمله آردوینو Arduino با  اصول خاصی طراحی شده‌اند. معمولا قابلیت طراحی و کدنویسی منحصر به فرد برای ساخت انواع مدارها را دارند. برد توسعه مدل‌های مختلف با کارایی متفاوتی دارد. برای انتخاب نوع مناسب برد توسعه بایستی بخش‌های مختلف پروژه را در نظر گرفت. سپس اقدام به انتخاب و خرید آن کرد.

بیشتر

برد های توسعه 

.

logo-samandehi