سلف که به آن سیم پیچ (coil) یا القاگر (inductor) هم گفته می شود یک وسیله الکتریکی دو پایه و پسیو است که
به صورت کلی در مقابل تغییر ناگهانی جریان مقاومت می کند.

سلف ها 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

.

logo-samandehi