انبردست گونه‌ای از انبر است که برای نگه داشتن، چرخاندن،‌ خم کردن و بریدن سیم و کابل یا حتی بریدن یا خم کردن قطعات فلزی کوچک مثل پیچ یا قطعات فلزی و بیرون کشیدن میخ از چوب استفاده می‌شود.دم باریک برای نگه داشتن، خم کردن ، و بریدن معمولا سیم و کابل مورد استفاده قرار میگیرد.

انبردست گونه‌ای از انبر است که برای نگه داشتن، چرخاندن،‌ خم کردن و بریدن سیم و کابل یا حتی بریدن یا خم کردن قطعات فلزی کوچک مثل پیچ یا قطعات فلزی و بیرون کشیدن میخ از چوب استفاده می‌شود.دم باریک برای نگه داشتن، خم کردن ، و بریدن معمولا سیم و کابل مورد استفاده قرار میگیرد.

بیشتر

انبردست - دم باریک 

.

logo-samandehi