جعبه ، باکس و ... سازه هایی است که برای محصور کردن ، دربرگرفتن یا محافظت از اجزای الکتریکی ، الکترونیکی یا مکانیکی استفاده می شود.

جعبه - قوطی ها 

.

logo-samandehi