فناوری های صفحه نمایش در پروژه های Human Machine Interaction (HMI) مورد استفاده قرار می گیرد که در آن برای نمایش فیلم  ، نمایش متن / کاراکتر یا راه حل های گرافیکی سفارشی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.  کنترل صنعتی ، صفحات لمسی ، نمایش کامل فیلم ، تبلیغات ،  علامت های دیجیتال ، دستگاه های دستی ، اینترنت اشیا و خودرو موارد استفاده از نمایشگر ها ...

فناوری های صفحه نمایش در پروژه های Human Machine Interaction (HMI) مورد استفاده قرار می گیرد که در آن برای نمایش فیلم  ، نمایش متن / کاراکتر یا راه حل های گرافیکی سفارشی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.  کنترل صنعتی ، صفحات لمسی ، نمایش کامل فیلم ، تبلیغات ،  علامت های دیجیتال ، دستگاه های دستی ، اینترنت اشیا و خودرو موارد استفاده از نمایشگر ها می باشند.

بیشتر

نمایشگر ها 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

.

logo-samandehi