نیمه هادی که رسانایی جریان الکتریسیته ی آن بین مواد عایق و مواد رسانا قرار دارد . خواص الکتریکی نیمه هادی ها میتواند با افزودن مقادیر کمی ناخالصی دیگر کنترل شود. ترانزیستور ها که در همه ی انواع کامپیوتر ، موبایل ، ماشین حساب و غیره استفاده می شوند از نیمه هادی ها ساخته شده اند . برخی دیگر از نیمه هادی ها می توانند زمانی که به یک زمینه ی الکتریکی...

نیمه هادی که رسانایی جریان الکتریسیته ی آن بین مواد عایق و مواد رسانا قرار دارد . خواص الکتریکی نیمه هادی ها میتواند با افزودن مقادیر کمی ناخالصی دیگر کنترل شود. ترانزیستور ها که در همه ی انواع کامپیوتر ، موبایل ، ماشین حساب و غیره استفاده می شوند از نیمه هادی ها ساخته شده اند . برخی دیگر از نیمه هادی ها می توانند زمانی که به یک زمینه ی الکتریکی متصل می شوند از خود نور متصاعد کنند. از این دسته کاربرد می توان به دیود های لیزری و دیود های انتشار نور اشاره کرد. سیلیکون متداول ترین ماده برای استفاده در نیمه هادی ها محسوب می شود .

بیشتر

نیمه هادی ها 

زیرشاخه ها

.

logo-samandehi